Index video-lecţii
MatePeScurt

Indexul ordonat alfabetic al video-lecţiilor:

A


adevărat(ă) (propoziţie) [o video-lecţie] 
arie (pătrat) [2 video-lecţii] 
aritmetică (media) [5 video-lecţii] 
ascuţit (unghi) [o video-lecţie] 

B

C


cifre (romane) [o video-lecţie] 
compus (număr) [o video-lecţie] 
comun (factor) [o video-lecţie] 
congruente (laturi) [o video-lecţie] 
congruente (unghiuri) [o video-lecţie] 
cosinus (memorare valori) [o video-lecţie] 

D


diagonală (pătrat) [2 video-lecţii] 
divizibilitate [o video-lecţie] 
divizor [2 video-lecţii] 
diagrama (Venn-Euler) [o video-lecţie] 
doime [o video-lecţie] 
drept (unghi) [o video-lecţie] 

E


echilateral (triunghi) [3 video-lecţii] 

F


factor (comun) [o video-lecţie] 
fals(ă) (propoziţie) [o video-lecţie] 
fracţie [o video-lecţie] 

G


grafic (interpretare) [2 video-lecţii] 
geometrică (media) [3 video-lecţii] 

H

I


impar (număr) [o video-lecţie] 
inversul (unui număr) [2 video-lecţii] 
interval [3 video-lecţii] 
intersecţie (mulţimi) [3 video-lecţii] 

Î


întreg (număr) [2 video-lecţii] 
înmulţire (puteri) [o video-lecţie] 
împărţire (puteri) [2 video-lecţii] 

J

K

L


latitudine (geografie) [o video-lecţie] 
laturi (congruente) [o video-lecţie] 
longitudine (geografie) [o video-lecţie] 

M


mai mare (simbol) [o video-lecţie] 
mai mare sau egal (simbol) [o video-lecţie] 
mai mic (simbol) [o video-lecţie] 
mai mic sau egal (simbol) [2 video-lecţii] 
mulţimea (numerelor naturale) [o video-lecţie] 
mulţimea (numerelor întregi) [2 video-lecţii] 
mulţimi [o video-lecţie] 
mulţimi (reuniune) [2 video-lecţii] 
mulţimi (intersecţie) [3 video-lecţii] 
media (aritmetică) [5 video-lecţii] 
media (geometrică) [3 video-lecţii] 
multiplu [2 video-lecţii] 
măsură (unghi) [2 video-lecţii] 

N


natural (număr) [o video-lecţie] 
număr (întreg) [2 video-lecţii] 
număr (prim) [o video-lecţie] 
număr (compus) [o video-lecţie] 

O


obtuz (unghi) [o video-lecţie] 
ordinea (operaţiilor) [4 video-lecţii] 
operaţii (ordin) [o video-lecţie] 
opusul (unui număr) [2 video-lecţii] 

P


par (număr) [2 video-lecţii] 
paralele (drepte) [o video-lecţie] 
pătrat [7 video-lecţii] 
pătrat perfect [2 video-lecţii] 
pătrime [o video-lecţie] 
perimetrul (pătratului) [2 video-lecţii] 
perimetrul (triunghiului) [2 video-lecţii] 
prim (număr) [o video-lecţie] 
puterea (unui număr) [o video-lecţie] 
puteri (înmulţire) [o video-lecţie] 
puteri (împărţire) [2 video-lecţii] 
poligon [o video-lecţie] 
presupunerii (metoda) [o video-lecţie] 
probabilitate [2 video-lecţii] 
procent [5 video-lecţii] 
produs (extremi şi mezi) [2 video-lecţii] 
proporţie [o video-lecţie] 
proporţie (termen necunoscut) [2 video-lecţii] 
prefixe (în geometrie) [o video-lecţie] 

Q

R


raportul (dintre două numere) [2 video-lecţii] 
rădăcina pătrată [o video-lecţie] 
reuniune (mulţimi) [2 video-lecţii] 

S


simboluri (în geometrie) [o video-lecţie] 
sinus (memorare valori) [o video-lecţie] 
sistem (zecimal) [2 video-lecţii] 

Ş

T


treime [2 video-lecţii] 
triunghi [o video-lecţie] 
triunghi (echilateral) [3 video-lecţii] 
tabel (interpretare date) [o video-lecţie] 
tetraedru [o video-lecţie] 

Ţ

U


unghi (măsura) [2 video-lecţii] 
unghiuri (congruente) [o video-lecţie] 

V


valoare (logică) [o video-lecţie] 
venn (diagramă) [o video-lecţie] 

W

X

Y

Z


zecimal (sistem) [2 video-lecţii]