multiplu

[2 video-lecţii]

Multiplul unui număr natural

Ca să reţinem noţiunea de multiplu, ne gândim la cuvântul "multiplicat", adică acelaşi lucru luat de 2 sau mai multe ori ...
[durată video-lecţie: 1:52 min.]
Evaluarea Naţională - multiplu şi media aritmetică

Evaluarea Naţională 2015, Varianta 7, Subiectul II, Exerciţiul 2.
Calculaţi media aritmetică a numerelor de 2 cifre multiplii ai lui 40 ...
[durată video-lecţie: 1:37 min.]